CHỐNG SÉT

CHỐNG SÉT

Các khái niệm trong hệ thống chống sét

Các thuật ngữ, khái niệm hệ thống chống sét được liệt kê dưới đây đang được các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hệ thống chống sét sử dụng:

 • Hệ thống chống sét (Lightning protection system) là toàn bộ hệ thống dây dẫn được sử dụng để bảo vệ một công trình khỏi tác động của sét đánh.
 • Bộ phận thu sét (Air termination network) là một bộ phận của hệ thống chống sét nhằm mục đích thu hút sét đánh vào nó.
 • Mạng nối đất (Earth termination network) là một bộ phận của hệ thống chống sét nhằm mục đích tiêu tán dòng điện sét xuống đất.
 • Dây xuống (Down conductor) là dây dẫn nối bộ phận thu sét và mạng nối đất
 • Cực nối đất (Earth electrode) là bộ phận hoặc nhóm các bộ phận dẫn điện có tiếp xúc với đất và có thể truyền dòng điện sét xuống đất.
 • Cực nối đất mạch vòng (Ring earth electrode) là cực nối đất tạo ra một vòng khép kín xung quanh công trình ở dưới hoặc trên bề mặt đất, hoặc ở phía dưới hoặc ngay trong móng của công trình.
 • Cực nối đất tham chiếu (Reference earth electrode) là cực nối đất có thể tách hoàn toàn khỏi mạng nối đất để dùng vào mục đích đo đạc kiểm tra.
 • Điện cảm tự cảm (Self-inductance) là đặc trưng của dây dẫn hoặc mạch tạo ra trường điện từ ngược khi có dòng điện thay đổi truyền qua chúng
 • Điện cảm tương hỗ (Mutual-inductance) là đặc trưng của mạch ở đó một điện áp được tạo ra trong một vòng kín bởi một dòng điện thay đổi trong một dây dẫn độc lập.
 • Điện cảm truyền dẫn (Transfer-inductance) là đặc trưng của mạch ở đó một điện áp được tạo ra trong một vòng kín bởi một dòng điện thay đổi trong một mạch khác mà một phần của nó nằm trong vòng kín.
 • Vùng bảo vệ (Zone of protection) là thể tích mà trong đó một dây dẫn sét tạo ra khả năng chống sét đánh thẳng bằng cách thu sét đánh vào nó.
 • Điện trở nối đất (Earth Ground Resistance) là điện trở giữa điện cực nối đất và đất.
 • Kiểm định hệ thống chống sét (Lightning protection & grounding inspections) là quá trình kiểm tra, đánh giá khả năng bảo vệ của hệ thống chống sét theo các tiêu chuẩn về an toàn hiện hành

Mục đích của hệ thống chống sét

 • Việc lắp đặt hệ thống chống sét nhằm bảo vệ các công trình có nguy cơ cháy nổ cao như nhà máy sản xuất thuốc nổ, kho chứa nhiên liệu hoặc tương đương cần sự bảo vệ cao nhất khỏi các nguy cơ bị sét đánh
 • Đối với các công trình khác, các yêu cầu về phòng chống sét cũng được đặt ra để bảo vệ con người và tài sản trước tác động của sét:
 • Nơi tụ họp đông người
 • Nơi cần phải bảo vệ các dịch vụ công cộng thiết yếu
 • Nơi mà quanh khu vực đó thường xuyên xảy ra sét đánh
 • Nơi có các kết cấu rất cao hoặc đứng đơn độc một mình
 • Nơi có các công trình có giá trị văn hóa hoặc lịch sử
 • Nơi có chứa các vật liệu dễ cháy, nổ.
 • Nhà máy, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm
 • Tòa nhà văn phòng, khách sạn, nhà ở chúng cư
 • Trường học, bệnh viện, nhà trẻ mẫu giáo
Zalo
0
Hotline